česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6690 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Užitek (TAJENKA) není očividný, a přece by ji nebylo možno v kultuře postrádat.
Sigmund Freud
Sixletters-cell puzzle Clues
A1 – Kvalita. B1 – Zakalení (mn. č.).
A2 – Dějové zlomy. B2 – Nájemník.
A3 – Záměrné zastavení práce. B3 – Mlynářský tovaryš.
A4 – Distance. B4 – Okrasný keř.
A5 – Příbytek. B5 – Plyšová hračka.
TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file